Terms & Conditions - Workplaces
Αναζητώ
 • Design
 • Αρχιτεκτονική
 • Εξοπλισμός
 • Κατασκευή
 • Υλικά Επένδυσης
Πού;

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

 1. ΓΕΝΙΚΑ – ΣΚΟΠΟΣ

Η workplaces.gr είναι ένας δικτυακός τόπος με σκοπό την αναζήτηση και εύρεση επαγγελματιών και την ανάθεση εργασιών και έργων σε επαγγελματικούς χώρους. Ο κάθε ενδιαφερόμενος έχει τη δυνατότητα κατά την κρίση του είτε να επιλέξει απευθείας από τους εμφανιζόμενους (συνδρομητές) στο σύστημα επαγγελματίες και να επικοινωνήσει κατ’ ιδίαν μαζί τους για τη λήψη προσφοράς είτε να καταχωρήσει στο σύστημα και σε ειδική φόρμα επικοινωνίας την εργασία για την οποία ενδιαφέρεται συνοδευόμενη από τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας του. Στην τελευταία περίπτωση η workplaces.gr θα επεξεργαστεί το αίτημα και εάν αυτό είναι σύμφωνο με το σκοπό της ιστοσελίδας θα το δημοσιεύσει ούτως ώστε να είναι προσιτό στους επαγγελματίες – συνδρομητές. Εν συνεχεία οι επαγγελματίες θα καλέσουν τον ενδιαφερόμενο και θα υποβάλλουν προσφορές. Ο ενδιαφερόμενος και στις δύο ως άνω περιπτώσεις επιλέγει κατά την κρίση του επαγγελματία.

Αντικείμενο της workplaces.gr είναι μόνο η προώθηση των επαγγελματιών και η διευκόλυνση των ενδιαφερομένων για την εύρεση επαγγελματία και όχι η εν τέλει κατάρτιση μεταξύ των ανωτέρω σύμβασης ανάθεσης έργου.

Η workplaces.gr προωθεί απλώς τα προϊόντα και τις υπηρεσίες των επαγγελματιών και δεν πραγματοποιεί εμπόριο.

Η χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου διέπεται από τις διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου. Κάθε χρήστης/επισκέπτης υποχρεούται να χρησιμοποιεί το περιεχόμενο και τις εν γένει υπηρεσίες της ιστοσελίδας σύμφωνα με το νόμο και τα χρηστά ήθη, πρέπει δε να απέχει από οποιαδήποτε πράξη προσβολής των έτερων χρηστών.

 1. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ- ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ

Το σύνολο του δικτυακού τόπου workplaces.gr και το περιεχόμενό του, όπως ενδεικτικά τα γραφικά, οι εικόνες, οι φωτογραφίες, τα σήματα, τα κείμενα και διακριτικά γνωρίσματα, είναι προστατευμένη πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία, χωρίς να  μπορούν να αναπαραχθούν αντιγραφούν, τροποποιηθούν για οποιονδήποτε σκοπό, εμπορικό ή μη, χωρίς τη ρητή έγκριση μας.

 1. ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ

Κάθε επαγγελματίας που επιθυμεί να εγγραφεί στην παρούσα ιστοσελίδα υποχρεούται να δηλώσει τα πλήρη και αληθή στοιχεία του στο πεδίο «εγγραφή» (βλ. αναλυτικά σχετικό πεδίο https://workplaces.gr/ φέροντας την ευθύνη για την ακρίβεια των στοιχείων του και να το αποστείλει στην workplaces.gr. Η συμπλήρωση των ανωτέρω στοιχείων οφείλει να είναι σύμφωνη με την ισχύουσα νομοθεσία, όπως την προστασία του καταναλωτή, την αθέμιτη και παραπλανητική διαφήμιση, τον αθέμιτο ανταγωνισμό την πνευματική ιδιοκτησία κ.ο.κ. Η workplaces.gr, αφού ελέγξει τα στοιχεία αυτά, χωρίς να φέρει καμία ευθύνη, θα δημοσιεύσει την καταχώριση, καθιστώντας και ορατή στο κοινό που επικέπτεται τον ιστότοπο.

Κάθε συνδρομητής οφείλει να ενημερώνει άμεσα και γραπτά την workplaces.gr για κάθε αλλαγή των προσωπικών του στοιχείων, όπως αυτά έχουν καταχωρηθεί στο σύστημα, αποστέλλοντας email στην ηλεκτρονική διεύθυνση support@workplaces.gr

Κάθε συνδρομητής που απολαμβάνει τις υπηρεσίες της workplaces.gr της εκχωρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιεί το όνομά του, καθώς και τα λοιπά διακριτικά του γνωρίσματα, με σκοπό την προβολή του στον παρόντα διαδικτυακό τόπο.

Κάθε συνδρομητής δηλώνει με το παρόν ότι οι φωτογραφίες έργων, τις οποίες αποστέλλει και δημοσιεύονται στην παρούσα ιστοσελίδα, αποτελούν αποκλειστικά προϊόν δικής του εργασίας και πνευματικής ιδιοκτησίας χωρίς να προσβάλλουν οποιοδήποτε δικαίωμα τρίτων, αποδέχεται δε τη χρήση τους και τη δημοσίευσή τους από την workplaces.gr. Η workplaces.gr ουδεμία ευθύνη έχει αναφορικά με το περιεχόμενο των εν λόγω φωτογραφιών, όπως επίσης και για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει από τη χρήση των φωτογραφιών αυτών. Επίσης, κάθε συνδρομητής αποδέχεται και αναγνωρίζει το δικαίωμα της workplaces.gr να αναδημοσιεύει τις φωτογραφίες αυτές στα διάφορα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα οποία τηρεί.

 1. ΤΡΟΠΟΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

Η σειρά εμφάνισης των συνδρομητών γίνεται με βάση τη χρονολογία έναρξης της συνδρομής. Πιο συγκεκριμένα εμφανίζονται πρώτα οι νεότεροι συνδρομητές. Η workplaces.gr διατηρεί το δικαίωμα κατά την αποκλειστική της κρίση και βούληση να αλλάξει τη σειρά και τον τρόπο εμφάνισης των συνδρομητών τεχνιτών.

 1. ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Η workplaces.gr καμία ευθύνη δεν έχει για την κατάρτιση ή μη σύμβασης μεταξύ των ενδιαφερομένων πελατών και των συνδρομητών. Επίσης καμία ευθύνη δε φέρει για οποιαδήποτε ζημία και από οποιαδήποτε αιτία προκύψει από τυχόν σύναψη σύμβασης (ή/και αποτυχία, ματαίωση σύναψης σύμβασης) μεταξύ των ενδιαφερομένων και των συνδρομητών – χρηστών. Η workplaces.gr δεν εγγυάται ότι οι υπηρεσίες της θα καλύψουν έναν χρήστη (ενδιαφερόμενο ή συνδρομητή), καθώς και ότι η πρόσβαση στην παρούσα ιστοσελίδα θα είναι συνεχής και χωρίς λάθη.

Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα ιστοσελίδα δεν προέρχονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο από την workplaces.gr. αλλά δημοσιεύονται με βάση τα στοιχεία που αποστέλλουν οι συνδρομητές. Η workplaces.gr αναλαμβάνει αποκλειστικά την δημοσίευση των στοιχείων των επαγγελματιών και του φωτογραφικού υλικού του έργου τους, όπως αυτά αποστέλλονται από τους επαγγελματίες και κατά δήλωσή τους και δεν εγγυάται ούτε και ευθύνεται για την ορθότητα, την πληρότητα αυτών, καθώς και για τη διαθεσιμότητα των συνδρομητών. Ο κάθε χρήστης (ενδιαφερόμενος ή συνδρομητής) χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες της ιστοσελίδας με δική του πρωτοβουλία, κατά την κρίση του και με δική του ευθύνη, αναλαμβάνει δε ταυτόχρονα την υποχρέωση διασταύρωσης – επαλήθευσης των αναρτημένων πληροφοριών. Η workplaces.gr δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν απώλεια, έξοδα ή ζημία οιασδήποτε φύσης που προκύπτει από οποιεσδήποτε πληροφορίες που παρέχονται από τους χρήστες (ενδιαφερόμενους ή συνδρομητές), οι οποίες είναι τυχόν εσφαλμένες, ελλιπείς ή ανακριβείς.

Οι υπηρεσίες της workplaces.gr περιορίζονται μόνο στα αναφερόμενα στην παρούσα ιστοσελίδα. Η workplaces.gr δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση οιασδήποτε φύσεως προς τρίτους που απαιτείται για τη χρήση των υπηρεσιών του ή την πρόσβαση σε αυτές.

Η workplaces.gr δεν παρέχει τις υπηρεσίες ενός μεσάζοντα ή μεσίτη.

Η workplaces.gr καταβάλλει κάθε προσπάθεια για την συνεχή και απρόσκοπτη λειτουργία της παρούσας ιστοσελίδας. Ουδεμία ευθύνη, όμως, φέρει σε περίπτωση που η λειτουργία της ιστοσελίδας παρουσιάζει προβλήματα ή διακοπεί προσωρινά ή για μεγάλο χρονικό διάστημα για οποιοδήποτε λόγο. Στις ανωτέρω περιπτώσεις η workplaces.gr καμία ευθύνη δεν φέρει έναντι των συνδρομητών για τυχόν απώλεια κερδών, καθώς και για κάθε εν γένει ζημία τους.

Κάθε χρήστης οφείλει να φροντίζει για την προστασία του από ιούς, trojans, warms όπως με τη χρήση antivirus, virus scanner κ.ο.κ., καθώς και την προστασία του password,  πριν τη χρήση του δικτυακού τόπου ή την αποθήκευση πληροφοριών ή περιεχομένου του στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του ή σε άλλη συσκευή.

 1. ΛΗΞΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗ

Η ιδιότητα του συνδρομητή χάνεται αυτόματα με την πάροδο της συμφωνηθείσας διάρκειας συνδρομής και εφόσον αυτή δεν ανανεωθεί. Επίσης η workplaces.gr διατηρεί το δικαίωμα να τερματίσει οποτεδήποτε τη δημοσίευση, όταν δεν καταβληθούν εμπρόθεσμα τα τέλη συνδρομής, όπως αυτά έχουν προσδιοριστεί.

Περαιτέρω, η workplaces.gr διατηρεί το δικαίωμα να τερματίσει οποτεδήποτε τη δημοσίευση κατά την κρίση της και κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια όταν το περιεχόμενο μίας ανάρτησης, όπως αυτό αποστέλλεται από τον συνδρομητή είναι στο σύνολό του ή κατά ένα μέρος καθ’ οιονδήποτε τρόπο παράνομο, παραπλανητικό, προσβλητικό, αναληθές ή αντίθετο στους όρους χρήσης.

Κάθε ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα εφόσον το επιθυμεί να αξιολογεί και να βαθμολογεί τους συνδρομητές – επαγγελματίες. Η αξιολόγηση του συνδρομητή – επαγγελματία μπορεί να γίνει με βαθμολόγηση, σχόλιο ή συνδυασμό των δύο. Για να προχωρήσει σε αξιολόγηση ο ενδιαφερόμενος απαιτείται σύνδεση, όπου συμπληρώνει προσωπικά του στοιχεία (όνομα ή ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, email), εκ των οποίων, μαζί με την αξιολόγηση, δημοσιεύεται μόνο το ονοματεπώνυμο. Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να έχει έρθει σε επικοινωνία με τον συνδρομητή αφού τον έχει βρει μέσα από το www.workplaces.gr. Προϋπόθεση για να δημοσιευθεί το σχόλιο είναι να αφορά υπηρεσίες που όντως έχουν παρασχεθεί. Η αξιολόγηση πρέπει να αφορά μία  ειλικρινή και αμερόληπτη περιγραφή της εμπειρίας εξυπηρέτησης. Να μην είναι υβριστική, δυσφημιστική, απειλητική ή εκβιαστική για τον συνδρομητή ή/και για τη σελίδα. Οι αρνητικές αξιολογήσεις κοινοποιούνται στον επαγγελματία που αφορούν ώστε να μπορέσει να διατυπώσει την άποψή του για λόγους πληρέστερης ενημέρωσης. Διατηρούμε το δικαίωμα να μη δημοσιεύουμε κατά την κρίση μας τις αξιολογήσεις όταν κρίνουμε ότι αυτό θα είναι βλαπτικό για τη συνολική εικόνα της σελίδας www.workplaces.gr.Οι αξιολογήσεις είναι δημόσιες και οποιοσδήποτε επισκέπτης της ιστοσελίδας μπορεί να τις διαβάσει.

Η workplaces.gr έχει το δικαίωμα στο τέλος κάθε έτους και με βάση τη συνολική βαθμολογία που κάθε συνδρομητής έχει συγκεντρώσει να τερματίσει αζημίως για την ίδια τη δημοσίευση συνδρομητών, οι οποίοι συγκέντρωσαν χαμηλή βαθμολογία ή κατά των οποίων έχουν διατυπωθεί παράπονα. Στην περίπτωση αυτή ο συνδρομητής δεν διατηρεί καμία αξίωση για τυχόν ζημία του, ούτε δικαιούται επιστροφή της συνδρομής του.

Τέλος, η workplaces.gr έχει το δικαίωμα να ζητήσει οποτεδήποτε από τους συνδρομητές την αποστολή προς αυτήν των τίτλων καταρτίσεών τους ή οποιοδήποτε άλλο τυχόν έγγραφο από το οποίο προκύπτει η αληθής εκ μέρους τους ενάσκηση του διαφημιζόμενου επαγγέλματος. Σε περίπτωση που κάποιος συνδρομητής αρνηθεί αναιτιολόγητα την παροχή των ανωτέρω δικαιολογητικών, η workplaces.gr έχει το δικαίωμα να διακόψει τη δημοσίευσή του στην παρούσα ιστοσελίδα και ο σχετικός λογαριασμός θα διαγράφεται

 1. COOKIES – BANNERS

Ο δικτυακός μας τόπος δεν επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα μέσω cookies ή παρόμοιων τεχνολογιών.

Χρησιμοποιούμε μόνο τα λειτουργικά cookies που είναι αναγκαία και απαραίτητα για την ορθή λειτουργία του δικτυακού μας τόπου. Τα cookies αυτά σας επιτρέπουν να περιηγείστε και να χρησιμοποιείτε τις λειτουργίες του ιστοτόπου μας.

Επίσης ο δικτυακός μας τόπος χρησιμοποιεί την υπηρεσία googleanalytics (βλ. Πολιτική Απορρήτου Google Analytics: https://policies.google.com/privacy?hl=el

 1. ΥΠΕΡΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ

Ο δικτυακός μας τόπος ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους, υπερσυνδέσμους (links, hyperlinks) σε άλλες ιστοσελίδες, οι οποίες δεν ελέγχονται από εμάς και διέπονται από ξεχωριστούς όρους και πολιτικές και ανήκουν σε τρίτους, για τις οποίες δεν φέρουμε κανενός είδους ευθύνη. Μπορείτε να επισκέπτεστε και να ενημερώνεστε από τους αντίστοιχους όρους της κάθε ιστοσελίδας τρίτου για τους όρους που ισχύουν σε αυτές.

 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Σεβόμαστε την Ιδιωτικότητά σας και λαμβάνουμε κάθε αναγκαίο οργανωτικό και τεχνικό μέτρο για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, τηρώντας τη σχετική εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία και το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων με αριθ. (ΕΕ) 2016/679 (στο εξής για συντομία ο «Κανονισμός»).

Για αναλυτικές πληροφορίες παρακαλούμε να ανατρέξετε παρακάτω στην Πολιτική Προστασίας  Προσωπικών Δεδομένων που εφαρμόζουμε.

 1. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ – ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Τροποποίηση, αναστολή ή διακοπή μέρους ή του συνόλου των υπηρεσιών της workplaces.gr μπορεί να λάβει χώρα οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση ή ευθύνη της workplaces.gr.Μπορείτε να ενημερώνεστε για τις αλλαγές μέσω της ιστοσελίδας, ενώ οποιαδήποτε  χρήση αυτής συνεπάγεται την αποδοχή των τροποποιήσεων.

Η workplaces.gr έχει το δικαίωμα να μεταβιβάσει οποτεδήποτε το σύνολο ή μέρος των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεών της σε τρίτο πρόσωπο φυσικό ή νομικό χωρίς την προηγούμενη ειδοποίηση των χρηστών.

Όλοι οι όροι του παρόντος θεωρούνται ουσιώδεις.

H χρήση της παρούσας ιστοσελίδας, καθώς και οποιασδήποτε υπηρεσίας μέσω αυτής, δηλώνει και συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή αυτών.

Για κάθε τυχόν διαφορά προκύψει αναφορικά με τη χρήση και λειτουργία της παρούσας ιστοσελίδας, τα μέρη θα καταβάλουν προσπάθεια να επιλύσουν τη διαφορά τους με φιλικό τρόπο.

Εφόσον η φιλική επίλυση δεν καταστεί δυνατή, αποκλειστικά αρμόδια είναι τα Δικαστήρια Θεσσαλονίκης και εφαρμοστέο το ελληνικό δίκαιο.